#

Echange linguistique Juin 2021

Onze jaarlijkse taaluitwisseling met het Gulden Sporencollege Kortrijk kon dit jaar omwille van de gekende redenen niet doorgaan, maar onze Vlaamse collega’s zorgden voor een leuk alternatief. Op vrijdagnamiddag 4 juni gingen onze leerlingen uit immersie naar de computerklas om communicatieve taalspelletjes te spelen met hun Vlaamse correspondenten.

En of het geslaagd was! Al hopen we elkaar vanaf volgend jaar wel gewoon opnieuw te zien.

Bedankt aan alle leerlingen voor hun medewerking!

Notre échange linguistique annuel avec le Gulden Sporencollege de Courtrai ne pouvait se dérouler cette année en raison de la crise sanitaire. Mais nos collègues flamands ont trouvé une belle altérnative ! Dans l’après-midi du vendredi 4 juin, nos élèves d’immersion se sont rendus au local informatique pour participer à des jeux de communication avec leurs correspondants flamands.

Défi réussi! Néanmoins nous espérons tous pouvoir se revoir l’année prochaine sous des conditions « normales ».

Merci aux élèves pour leur participation!

Article suivant