#

Journée du Poème

Pour la Journée Nationale du Poème du 27 janvier, les élèves de deuxième année d’immersion ont créé ‘een elfje’. Ceci est une forme simple de poème qui est composée de onze mots. Ci-dessous un aperçu des plus créatifs et originaux résultats.

Voor Nationale Gedichtendag op 27 januari maakten de leerlingen van het tweede jaar immersie een ‘elfje’, dat is een eenvoudige dichtvorm die bestaat uit elf woorden. Hieronder een overzicht van de meest creatieve en originele elfjes.

Photos : M. Defoort

Article suivant